Hlavná obsah

„MDD“ – 01.06.2020

Na deň 1. júna sme si pre prijímateľky nášho zariadenia pripravili veselý pobyt v parku spojený s tancom, súťažami a veselou zábavou pri príležitosti medzinárodného dňa detí. Oslavy sme rozdelili na viacej skupín, aby sme sa stretli iba v menšom počte a iba v rámci úsekov. Očakávali sme ako nás prekvapí počasie, ale našťastie  bolo príjemne, slniečko nám od rána pekne svietilo. PSS sa zapájali do zaujímavých športových aktivít, lákavá hudba nedovolila nikomu sedieť. Účastníkov prekvapil aj „šašo-Jašo“, s ktorým si prijímateľky nielen zatancovali, ale sa s ním aj odfotografovali  na pamiatku dnešného dňa. Na záver zábavy sa všetci potešili opekaným špekáčikom   a sladkostiam, ktoré venovalo naše občianske združenie. Po dlhom čase sme sa opäť tešili spolu z peknej oslavy

„Testovanie“ - 11. – 13.05.2020

V dňoch 11. – 13. mája 2020 sa v našom zariadení uskutočnilo celoplošné testovanie prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov rýchlotestami na prítomnosť protilátok IgM/IbG proti COVID-19. Za ich zabezpečenie patrí vďaka Nitrianskemu samosprávnemu kraju. Testovanie vykonali zamestnankyne nášho zariadenia – sestry. Sme radi, že všetko dobre dopadlo.

„Výsadba“ – apríl 2020

Krásne slnečné dni sme využili na výsadbu semiačok a priesad zeleniny na našom políčku. Po chladných a smutných dňoch je pobyt na čerstvom vzduchu pre všetkých príjemným osviežením. Už teraz sa tešíme na chutnú úrodu. Zároveň sme si skrášli exteriér zariadenia kvetinovou výsadbou.


 

„Šitie rúšok“ – apríl 2020

VAj naše zariadenie zastihla nečakaná informácia – celosvetové nebezpečenstvo infekčného ochorenia Covid–19. Z dôvodu zabezpečiť si dostatočný počet ochranných pomôcok, sa zamestnankyne nášho zariadenia rozhodli svojpomocne ušiť bavlnené ochranné rúška. Na pomocných prácach pri šití sa podieľali aj prijímateľky sociálnych služieb. Spoločnými silami sme pre potreby zariadenia ušili  rúška v počte približne 180 ks pre prijímateľov sociálnych služieb a 50 ks pre personál zariadenia.

Za užitočný nápad a ochotu priložiť ruku k dielu všetkým ďakujeme!


 

„Voľby“ – 29.02.2020

V poslednú sobotu mesiaca február sa konali voľby do NR SR. Záujem odovzdať svoj hlas prejavilo 6 prijímateliek sociálnych služieb. Tým, ktorí nemajú trvalý pobyt v Mani, sme zabezpečili voličské preukazy. Nakoľko sa jednalo aj o PSS obmedzených v pohybe, zabezpečili sme prostredníctvom príslušnej volebnej komisie mobilnú volebnú urnu. Všetci PSS tak mohli odvoliť a odovzdať svoj hlas vo vstupnej hale zariadenia.

Voľby prebehli dôstojne a pokojne.

„Fašiangové pečenie“

Dňa 20.02.2020 sme našim prijímateľom sociálnych služieb spestrili fašiangové obdobie výnimočnou aktivitou s názvom „Pečieme fánky“. Prítomná inštruktorka sociálnej rehabilitácie  zabezpečila sponzorsky potrebné suroviny a materiál, ostatní pridali ochotu pomáhať a odhodlanie tvoriť typické „máňanské“ veľkonočné pečivo – fánky. Prijímatelia s nadšením sledovali prípravu cesta na fánky, výrobný postup a proces tvorenia a samotného pečenia. Zvedavé otázky od prijímateľov sociálnych služieb a nedočkavé pohľady prezrádzali  záujem o výnimočnú aktivitu. Pečenie sa vydarilo. Pri veselej hudbe, bylinkovom čaji a čerstvých fánkach sme si nakoniec všetci zatancovali... Teraz už môže prísť pôst. 

„Valentínska zábava“ – 14.02.2020

Ďakujeme ZSS „DOMUM“ v Krškanoch za krásne stráveného Valentína. Dvanásť prijímateliek sociálnych služieb nášho zariadenia prežilo krásny deň zaľúbených so svojimi láskami, zabavili sa a poriadne si zatancovali.

„Svätá omša“ – 06.02.2020

Počas štvrtkového dopoludnia k nám prišiel miestny pán farár Mgr. Peter Kukučka odslúžiť svätú omšu. Vo svojej kázni povzbudil naše prijímateľky sociálnych služieb k žitiu a šíreniu evanjelia.

Benefičný koncert „Objatie tónov“ – 26.01.2020

Vďaka Občianskemu združeniu Ostrov a Občianskemu združeniu Milan Štefánik sa mohli naše prijímateľky sociálnych služieb dňa 26. januára 2020 zúčastniť jubilejného desiateho benefičného koncertu „Objatie tónov“. V Športovej hale v Leviciach vystúpili známe skupiny IMT Smile a Desmod, hosťom bola anglická formácia The Great Malarkey. Toto podujatie moderoval Matej Sajfa Cifra. Zaujímavé boli i sprievodné workshopy zumby, enkaustiky, papletu, výroby šperkov z drôtu, modelovania z hliny. Samozrejme nechýbal ani nafukovací hrad a maľovanie na tvár.

„Divadelné predstavenie“ – 22.01.2020

Divadlo Portál z Prešova dnes zaujal našich prijímateľov sociálnej služby novodobou adaptáciou rozprávky „Zlatá rybka“ od A. S. Puškina. Prostredníctvom veselého príbehu mladého rybára, jeho chamtivej žienky a zlatej rybky nám pripomenul hodnoty akou je spokojnosť s tým, čo máme. Chamtivosť rybárovej ženy premenila všetky jej splnené želania na spomienky. Vynikajúci herci ukázali našim prijímateľom, aké dôležité miesto má v našom živote skromnosť a dobrosrdečnosť. Zaslúžili si za to dlhý potlesk. Ďakujeme za skvelý divadelný zážitok a zábavu.

„Obdarovať a byť obdarovaný“

Prijímateľky sociálnej služby zo Zariadenia podporovaného bývania v ZSS „KAMILKA“, Maňa prijali pozvanie na peknú predvianočnú charitatívnu akciu „Pečenie vianočného pečiva“ v obci Kmeťovo. Ide o 24-ročnú tradíciu, do ktorej sa každoročne zapája čoraz viac dobrovoľníkov. Prijímateľky si pritom rozvíjali svoje zručnosti a tešili sa, že aj oni môžu byť užitočné. Pieklo sa z 50 kg múky, 250 vajec a desiatok kilogramov ďalších surovín, ktoré darovali miestni občania. Za dva dni sa napieklo približne 3 000 kúskov pečiva. Svojim pričinením sa tak zapojili k obdarovaniu viacerých detských domovov, zariadení sociálnych služieb a ľudí, ktorí túto pomoc potrebujú.

„Sviatosť birmovania – 06.10.2019“

V prvú októbrovú nedeľu prijala sviatosť birmovania naša prijímateľka sociálnej služby S.V. Predchádzalo tomu dlhé obdobie príprav, ktoré však zvládla. A tak mohla dovŕšiť svoje krstné milosti. Za svojho nebeského birmovného patróna si zvolila sv. Bakitu, ktorej život a svedectvo viery ju oslovili natoľko, že sa stala pre ňu vzorom kresťanského života.

„Rodičovské združenie 2019“

28. septembra 2019 o 9.30 hod. sme v našom Zariadení sociálnych služieb „KAMILKA“ Maňa, tak ako každý rok, usporiadali pre širokú verejnosť stretnutie s prijímateľmi sociálnych služieb a zamestnancami zariadenia. Stretnutie otvorila a prihovorila sa k prítomným pani riaditeľka Ing. Katarína Némethová. Potom sa svojím kultúrnym vystúpením prezentovali prijímateľky zo všetkých úsekov. Vedúca úseku výchovy, sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie Mgr. Eva Cigáňová predniesla bilanciu aktivít za uplynulý rok. S aktuálnymi informáciami z ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku vystúpila jeho vedúca Mgr. Martina Haluzová. Potešili nás slová uznania a vďaky z radov rodičov a priateľov prijímateľov. Po krátkej prestávke sa konalo zasadnutie „Združenia rodičov a priateľov pri ZSS „KAMILKA“ MAŇA“. Veľmi nás teší každoročný záujem verejnosti o dianie v našom zariadení.