Hlavná obsah

O nás

Mgr. Ivana Černáková – sociálny pracovník

Sociálna práca mi dala ako človeku zmysel v hľadaní možností a nádeje pre všetkých ľudí bez rozdielu veku, ktorí sú zraniteľní a skúšaní osudom. Každý aj na prvý pohľad bezvýznamný krok môže v ťažkej životnej situácii byť svetlom na konci tunela. Dlhoročná prax v oblasti poskytovania sociálneho poradenstva a pedagogické vzdelanie mi umožnilo poskytovať pomoc tým najviac zraniteľným - deťom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. Pomoc rodinám a odovzdávanie nadobudnutých skúseností pri poskytovaní služby včasnej intervencie sa stalo mojím poslaním a zároveň zmyslom môjho profesijného života.

 

 

Mgr. Andrea Komžíková – fyzioterapeut

Ako fyzioterapeut vidím veľký prínos sprevádzať a podporovať rodičov zdravotne znevýhodnených detičiek v domácom prostredí už od narodenia. Prvé týždne a mesiace života sú najdôležitejšie pre správny motorický vývoj dieťatka, preto je nevyhnutné tento vývoj podporiť cvičeniami a stimuláciou s využitím všetkých dostupných možností a metód. Službou včasnej intervencie mi je umožnené odovzdávať svoje poznatky zo štúdií a praxe priamo rodičom u nich doma, čo znamená pre dieťa pocit istoty a bezpečia.

 

Mgr. Mária Moravčíková- špeciálny pedagóg

Špeciálnu pedagogiku, odbor PMP/pedagogika mentálne postihnutých/-učiteľstvo špeciálnych škôl som študovala na pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Praktické skúsenosti som nadobúdala v zariadení sociálnych služieb „KAMILKA“ v Mani, kde som pracovala na pozíciách vychovávateľ, špeciálny pedagóg, ergoterapeut a inštruktor sociálnej rehabilitácie. Odborné skúsenosti a praktické zručnosti sa snažím podporovať neustálym vzdelávaním v rôznych oblastiach pedagogiky. K svojmu povolaniu som sa dostala náhodne, takpovediac našlo si ma, a preto verím, že som na správnom mieste a aj môj podiel pomoci „našim“ rodinám prispeje ku skvalitneniu  ich života.