Hlavná obsah

Rada prijímateľov sociálnych služieb

        Zriadenie rady prijímateľov sociálnych služieb, ktorá bude tlmočiť podnety, pripomienky a návrhy zo strany prijímateľov sociálnej služby a bude cenným zdrojom informácií o ich potrebách, návrhoch na zlepšenie a ich celkovej spokojnosti so životom v zariadení, je ďalším krokom ku skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb v našom zariadení.

 

 

„Cvičný požiarny poplach a evakuácia“

     Na základe Usmernenia pre poskytovateľov sociálnej služby k ochrane pred požiarmi bol dňa 19. januára 2022 v „KAMILKA“, ZSS Maňa zrealizovaný cvičný požiarny poplach a evakuácia pod vedením Ing. Lenky Pénzešovej – technika PO a Mgr. Tomáša Meroviča – veliteľa hasičskej stanice v Šuranoch. Touto cestou im ďakujeme, zároveň vyslovujeme vďaku aj zúčastneným členom hasičského a záchranného zboru zo Šurian a dobrovoľného hasičského zboru z Trávnice. Zamestnanci si s prijímateľmi vyskúšali evakuáciu, boli poučení o postupoch v prípade požiaru, požiarnici nám pomohli odborne prekontrolovať odberné miesta podzemných hydrantov, hasiacich prístrojov a prehliadku všetkých priestorov ZSS z pohľadu požiarnej bezpečnosti. V prípade evakuácie prijímateľov by zamestnancom boli veľmi nápomocné aj evakuačné podložky, ktoré zariadenie zabezpečilo a nachádzajú sa na lôžkach pod každým matracom imobilných prijímateľov.

     Ako sa hovorí „Oheň je dobrý sluha, no zlý pán...“. Dúfame, že v našom zariadení nikdy nebude panovať!

„ĎAKUJEME“

Napriek situácii, v ktorej to nemal nikto z nás ľahké, sa našli ľudia, ktorí chceli pomôcť a potešiť našich prijímateľov milými darčekmi. Všetci si pod vianočným stromčekom našli svoj darček.

V mene všetkých prijímateľov sociálnych služieb „KAMILKA“, ZSS Maňa i SVI „KAMILKA“, ZSS Maňa Vám ĎAKUJEME za darované perníčky a zákusky, potraviny, drogériu, krabičky lásky. Ceníme si, že ste na nás nezabudli.

Naši darcovia:

  • Deti, rodičia a zamestnanci Materská škola Bánov (Mgr. Melišeková)
  • Dobrí ľudia z projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ (p. Kristína Farkašová)
  • Farská charita sv. Jozefa Nové Zámky (p. Pavol Pšenák)
  • Strana Hlas – okr. predsedníčka p. Ingrid Ujváriová a darcovia
  • Obyvatelia obce Kmeťovo
  • f. INMEDIA, spol. s r. o. Zvolen
  • f. CS-FRUIT, spol. s r. o. Nitra


„Sviatok sv. Mikuláša 2021“

Dňa 6. decembra 2021 aj do nášho zariadenia zavítal Sv. Mikuláš s anjelom a čertom. Prijímatelia sociálnych služieb  i zamestnanci sa na nich už tešili a privítali ich nádhernou výzdobou interiéru zariadenia. Samozrejme nechýbali ani pesničky, či básničky. Sv. Mikuláš všetkých za dobré skutky odmenil balíčkom alebo malou sladkosťou.

Zároveň ďakujeme aj miestnemu pánovi farárovi Mgr. Petrovi Kukučkovi za pastoráciu našich prijímateliek. Svätou spoveďou a svätým prijímaním sa duchovne pripravili k sláveniu Vianoc.


„Očkovanie III. dávkou proti ochoreniu COVID-19“

Dňa 16.11.2021 sa uskutočnilo v „KAMILKA“, ZSS Maňa očkovanie III. dávkou proti ochoreniu COVID-19. Ďakujeme týmto Mgr. Stroškovej z VOS Nemocnice Agel Levice s.r.o. za jeho zrealizovanie.

„Športovo-turistický deň - Hrušov“

Krásy prírody a zrúcaniny hradu Hrušov sa dňa 13.10.2021 vybrali spoznávať zamestnanci „KAMILKA“, ZSS Maňa. Zvyšky Hrušovského hradu nájdete medzi obcami Skýcov a Hostie, v pohorí Tríbeč.

My sme putovali cca 2 hod. z centra obce Topoľčianky pohodlnou cyklotrasou povedľa zámku Topoľčianky, jeho parku a žrebčína. Míňali sme krásne udržiavané vinohrady a sady. Ďalej po zelenej turistickej značke cez les, povedľa pamätníka Dr. T. G. Masaryka až k hradu. Okolie hradu je krásne udržiavané. Nachádza sa tu altánok s posedením a miniknižnicou, ohnisko na opekanie a vyvýšené minizáhony byliniek. Oceňujeme i množstvo informačných tabúľ v okolí i na samotnom hrade.

Hrad Hrušov je zrúcaninou, prebieha na ňom rekonštrukcia a konzervácia hradných múrov, veží a bášt. Dá sa po ňom voľne poprechádzať. Sú z neho krásne jesenné výhľady na všetky svetové strany. Odporúčame Vám jeho návštevu.


„Pracovné stretnutie SVI“

Dňa 7.9.2021 zorganizovala Služba včasnej intervencie pracovné stretnutie v našom zariadení sociálnych služieb „KAMILKA“, ZSS Maňa. Stretnutie sa uskutočnilo za účelom výmeny pracovných skúseností pri poskytovaní služby včasnej intervencie poskytovanej verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb. Zúčastnili sa ho poradcovia včasnej intervencie zo ZSS „Kreatív“ Klasov a  SVI pri CSS „Sibírka“ Bratislava. Stretnutie bolo prínosom pre skvalitnenie služby včasnej intervencie.

„Výstava ovocia a zeleniny“

Dňa 27.09.2021 sa prijímateľky sociálnych služieb „KAMILKA“, ZSS Maňa zúčastnili Výstavy ovocia a zeleniny 2021, ktorá sa v obci uskutočnila v rámci hodových slávností. Obdivovali výsledky práce rúk maňanských záhradníkov. Najviac sa im páčili obrovské tekvice a sladké ovocie, ktoré majú všetky rady.

Touto cestou srdečne ďakujú Základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov v Mani za darované krásne a chutné ovocie a zeleninu.

„Svätá omša – 22.09.2021“

Dňa 22.09.2021 sa prijímateľky sociálnej služby zúčastnili na slávení svätej omše v priestoroch „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa. Dievčatá sa aktívne zapojili čítaním liturgie, prednesením prosieb a žalmov. Spev mariánskych piesní dotvoril dôstojný priebeh svätej omše. Všetci zúčastnení si vo svojom srdci odniesli pokoj a nádej do najbližších spoločných dní. Za odslúženie svätej omše a spovede  ďakujeme správcovi farnosti Veľká Maňa Mgr. Petrovi Kukučkovi.

„Rozlúčka s letom 2021“

Dňa 14.09.2021 sme sa v „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa rozlúčili s letom. Počasie nás nesklamalo. Príjemné letné teploty dotvorili celkovú atmosféru akcie. Od rána sme sa všetci náhlili do parku, kde nás vítala chytľavá hudba, ktorá všetkých nabádala k tancu. Do pripravovaných športovo-zábavných disciplín sa dievčatá s chuťou zapájali a tak sa veselo súťažilo a zabávalo. Všetci zúčastnení chceli hádzať kolky, triafať loptičky, stavať kocky, hádzať loptu do basketbalového koša, dokazovať svoju šikovnosť a zručnosti v rôznych disciplínach. Odmenou pre každého bol hlasitý potlesk, sladkosť a dobrá hudba. Popoludní sme aktivitu obohatili o skvelú opekačku špekáčikov pri táboráku. Svojim príchodom nás potešili aj pozvaní hostia, ktorým ďakujeme za účasť. Dobrá nálada a pozitívna energia sa šírila maňanským parkom do neskorých popoludňajších hodín.

„Leto s vôňou levandule 2021“

Počas horúcich júlových dní každý hľadá spôsob ako sa osviežiť či schladiť. My sme to však vzali z opačného konca a na spôsobe osvieženia sme najskôr trocha popracovali. Nápad uvariť si sirup z byliniek sa nám všetkým veľmi páčil.  Najskôr sme si vlastnoručne  pozbierali kvietky levandule, ktoré sme dali vylúhovať  do vody a trpezlivo sme čakali.  Po dokončení nášho fialového elixíru - levanduľového sirupu, sme si spoločne vychutnali prvý pohár sviežej limonády. Zhodnotili sme, že naša práca bola  veľmi úspešná. Každý ďalší pohár nám stále živo pripomína krásne a na zážitky bohaté dni, keď sme sirup tvorili. Práve vďaka takýmto netradičným aktivitám je náš život krajší, veselší a v tomto prípade aj veľmi osviežujúci.  Na zdravie!

„Nové vedenie ZSS“

V posledný júlový deň sme  sa rozlúčili s Ing. Katarínou Némethovou, ktorá pôsobila v „KAMILKA“, ZSS Mňa vo funkcii riaditeľky zariadenia. Prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci zariadenia ďakujú odchádzajúcej  riaditeľke za obetavú a poctivú prácu, ktorú vykonávala uplynulých 14 rokov pre „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa. Do ďalšieho života jej prajeme pevné zdravie, šťastie a osobnú spokojnosť.

V prvý augustový deň sme v „KAMILKA“, zariadenie sociálnych služieb Maňa privítali novo menovanú pani riaditeľku PhDr. Ivetu Vörösovú, ktorú zamestnancom i prijímateľom sociálnych služieb predstavila a do funkcie uviedla vedúca OSV NSK Mgr. Erika Róžová. Novej pani riaditeľke prajeme pracovné i osobné  úspechy, pevné zdravie, pohodu a veľa elánu do ďalších dní. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.   

„Natáčanie videoklipu“

Tieto letné dni nám spestrila Čertovská muzika nahrávaním svojho videoklipu „Ten máňanský kaštieľ“. Krásna hudba, dobové kostýmy a ľudové kroje dopĺňali spev detí a členov zoskupenia. S radosťou sa k nim pripojili i dve naše krojované prijímateľky sociálnych služieb. Celú atmosféru umocnili dva krásne kone s dobovým kočom spolu s kočišom. Už sa tešíme na konečný výsledok, ktorý uvidíme v TV a na internete.

Na základe uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19
sú v "KAMILKA", ZSS Maňa
povolené návštevy PSS od 21.05.2021
za podmienok zverejnených na tejto webovej stránke v časti Krízové plánovanie.