Hlavná obsah

ilustrácia

 

„Gaštankovo 2018“

V okolí nášho zariadenia máme vysadené krásne mohutné gaštany, ktoré práve začali zhadzovať svoje plody. A tak nadišiel čas usporiadať tvorivé dopoludnie „Gaštankovo 2018“. Pozvanie dňa 26. 9. 2018 prijali aj chlapci zo zariadenia „LIPKA“, ZSS Lipová. Tvorilo sa naozaj hojne. Výsledok tejto peknej akcie si môžete prezrieť na nasledujúcich fotografiách.
 

ilustrácia

 

„Farebná jeseň“

27. septembra 2018 sa naše prijímateľky sociálnej starostlivosti zúčastnili tvorivých dielní „Farebná jeseň“ v „LIPKA“, ZSS Lipová. Pestré výtvory s jesennou tematikou tak budú krášliť nejednu ibičku.
 

ilustrácia

 

„Rozlúčka s letom“

Koniec augusta v kalendári nám pripomína nielen blížiaci sa začiatok školského roka, ale je to aj neklamný dôkaz, že sa pomaly končí aj leto. Na rozlúčku s letom prijali pozvanie do Zariadenia sociálnych služieb „KAMILKA“ v Mani prijímatelia sociálnych služieb zo zariadení „KREATÍV“, ZSS Klasov a „LIPKA“, ZSS Lipová. Ich letné výtvory kriedami na asfalt boli skutočne nádherné. Samozrejme, nechýbala ani diskotéka a super opekačka.
 

ilustrácia

 

„XXX. Požitavské folklórne slávnosti v Mani“

Veľká Maňa opäť ožila pestrofarebnými krojmi, ľudovou hudbou, spevmi a tancami. Tohtoročné folklórne slávnosti boli už tridsiatym ročníkom. Opäť sa konali počas dvoch víkendových dní - 30. júna a 1. júla. Pred naším zariadením sme pripravili stánok s výstavkou a občerstvením pre účinkujúcich. Počas celého popoludnia sa nám predstavilo množstvo domácich súborov, ale aj súbory z ďalekých krajín: Folklórny súbor Kriváň z Berissa pri Buenos Aires (Argentína), Kultúrno-osvetový spolok Štefánik z Lalite (Srbsko), Folklórny súbor Cifra Uherské Hradiště (Česká republika). Veru, bolo sa na čo pozerať!       
 

ilustrácia

 

„Podhájske slávnosti ľudových remesiel 2018“

Každoročne sa v úvode leta s našimi prijímateľkami zúčastňujeme „Podhájskych slávností ľudových remesiel“. Prezentujeme tu našu tvorbu – drobnosti, ale i väčšie výtvory, ktoré sme spoločne zhotovili v našom zariadení v rámci rozvoja pracovných zručností.
 

ilustrácia

 

„MLOK 2018“

Dňa 20. júna 2018 sme sa zúčastnili Malej letnej olympiády klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá sa konala v Športovej hale v Leviciach. Súťažilo sa v štyroch disciplínach:

  • skok z miesta do diaľky znožmo,
  • hod na cieľ kriketovou loptičkou,
  • hod loptou do basketbalového koša,
  • štafetové prekážkové behy družstva.

Radosť z výkonov a víťazstiev si v tento deň užívali všetci. A našim prijímateľkám sa veru darilo – získali zlatú a striebornú medailu v hode basketbalovou loptou.

 

ilustrácia

 

MDD 2018

1. jún každý rok patrí oslave Medzinárodného dňa detí. Pozvanie do nášho zariadenia v tento rok prijala Mgr. Viera Kazimírová, vedúca odboru sociálnych vecí ÚNSK, prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci zo ZSS „Lipka“ Lipová a „Domum“ Krškany.

Svojím spevom a tancom nás potešili mladí zo skupiny Dorothea. Pre všetkých sme pripravili v spolupráci so šašom množstvo súťaží a odmien. Na ohnisku sa opekali chutné špekačky a DJ Jojo hral obľúbené pesničky.
 

ilustrácia

 

Búdičky 2018

Na 31. mája pripadol v tento rok cirkevný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Naše zariadenie sa každoročne zapája do slávenia tohto sviatku. Spolu sme pripravili oltárik – búdičku pri našom ZSS a večer sa PSS zúčastnili slávenia sv. omši s procesiou.

ilustrácia

 

Výlet – Nová Ves nad Žitavou 2018

Mesiac máj je zasvätený Panne Márie. Naše prijímateľky preto každoročne v máji navštívia známe pútnické miesto „Studnička“ v Novej Vsi nad Žitavou. Tu sme sa 22. mája prišli pomodliť a načerpať síl do ďalších dní. Samozrejme, napili sme sa a nabrali sme si aj zo „zázračnej“ vody pre ostatné spolubývajúce. 

ilustrácia

 

Výlet – Zveropark

23. mája 2018 sme navštívili krásny Zveropark v Revištskom Podzámčí pri Žarnovici. Počasie nám prialo a tak sme sa mohli pokochať nádhernou prírodou, vodopádmi, jazierkom s rybkami, známymi i netradičnými zvieratkami – losy. V hladkacom kútiku sme sa mohli k niektorým i priblížiť a pohladkať ich. Bol to pre nás úžasný zážitok.

ilustrácia

 

Nitriansky Oskar 2018

Tohtoročného XIII. ročníka Celokrajskej prehliadky dramatickej tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb „OSKAR 2018“ sa 23. mája v KD Kozárovce zúčastnilo trinásť zariadení sociálnych služieb. Dramatickú tvorbu tu predviedlo cca 140 prijímateľov sociálnych služieb. Opäť nemohli medzi nimi chýbať ani naše prijímateľky. Obecenstvo i porotu sa snažili zaujať svojou veselohrou „Ako vrabčiak vo svete zázračné slovíčka hľadal“.

ilustrácia

 

Misie 2018

V dňoch 21. – 29. apríla 2018 sme v našej obci zažili milostivý čas – Sväté misie. Viedli ich pátri redemptoristi – P. Peter Hertel, CSsR, P. František Romaňák, CSsR a P. Rastislav Dluhý, CSsR. Prijímateľky zo ZPB sa zúčastňovali sv. omší v kostole. P. František Romaňák prišiel povzbudiť svojím slovom aj ostatné prijímateľky a zamestnancov do nášho zariadenia. Zároveň im vyslúžil sviatosť pomazania chorých a všetkým prítomným udelil osobitné požehnanie.

ilustrácia

11. mája prišiel do nášho zariadenia miestny pán farár vyslúžiť sv. omšu, na ktorej sa taktiež zúčastnili viaceré naše PSS.

ilustrácia

 

Jar v našom parku

Každým dňom sa jar hlási o slovo stále viac a viac. Zem sa zo sna budí a náš park sa svätoďurníkmi plní. Zimná letargia z nás konečne opadne a lúče slnka prebúdzajú v nás novú chuť do života. Pozývame preto aj vás na prekrásnu a voňavú prechádzku naším rozkvitnutým parkom...

ilustrácia