Hlavná obsah

„Hľadaj svojho zajačika“ – 28. 3. 2018

Už po desiatykrát sa v „KREATÍV“ Zariadení sociálnych služieb v Klasove uskutočnila milá akcia „Hľadaj svojho zajačika“, na ktorej sa zúčastnili aj naše PSS. V tento rok sme si pripravili zdobenie korkovo-polystyrénových vajíčok. Po výstave zhotovených prác nasledovalo hľadanie zajačikov v priľahlom parku.

ilustrácia

 

Veľkonočná Svätá spoveď

V tomto pôstnom období dňa 26. 3. 2018 prišiel do nášho zariadenia miestny kaplán Mgr. Juraj Klinko vyslúžiť Sviatosť zmierenia všetkým prijímateľkám, ktoré prejavili záujem.

Pripravili sa tak aj duševne na slávenie prichádzajúcej Veľkej noci.

Starostlivý anjel 2017

15. marca si každoročne pripomíname Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov. Nitriansky samosprávny kraj v tento rok už po tretíkrát ocenil najlepších pracovníkov zariadení sociálnych služieb na území kraja v kategóriách manažment, sociálny úsek, zdravotnícky úsek a ostatní pracovníci ocenením STAROSTLIVÝ ANJEL.

Jednou z ocenených bola aj vedúca úseku výchovy a pracovnej terapie nášho zariadenia, pani Helenka Timková, ktorá si z rúk predsedu NSK Milana Belicu prevzala ocenenie Starostlivý anjel v kategórii manažment.

Gratulujeme!

ilustrácia

 

Svätá omša – 7. 3. 2018

Tohtoročná príprava na plnohodnotné prežitie veľkonočných sviatkov zahŕňala i účasť PSS na svätej omši v pôstnom období. Do nášho zariadenia ju prišiel odslúžiť náš kaplán Mgr. Juraj Klinko. Dievčatá si pripravili čítanie, žalmy a prosby, ktoré samy predniesli. Súčasne pán kaplán udelil aj Sviatostné pomazanie chorých jednej našej prijímateľke.

ilustrácia

 

Divadelné predstavenie – 28. 2. 2018

Toto zimné obdobie nám prišli spríjemniť herci z Divadla Portál z Prešova. Pri príležitosti 10.  výročia divadla si pripravili hudobné činoherné predstavenie „Rozprávkový hrniec“, ktorým nás potešili 28. februára 2018. Je to príbeh pomiešaných rozprávok, ktoré sa vysypali do čarovného hrnca a o pátraní po poriadku v príbehoch. Predstavenie interaktívne posúva hranice fantázie, pri hľadaní nových príbehov.

ilustrácia

 

Fašiangy 2018

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a maškarných plesov. Pravá fašiangová veselica, sladké dobroty a k tomu dobrá hudba, to všetko čakalo na naše PSS v „DOMUM“ ZSS Krškany dňa 7. 2. 2018. Na ďalší deň ožili maškarným plesom aj ostatní prijímatelia sociálnej služby zo ZSS a ZPB „Kamilka“ Maňa. Tohtoročné fašiangy sme priblížili aj ťažšie postihnutým PSS, ktorým sme pripravili chutné fánky. Rozvoňali takmer celé zariadenie

ilustrácia

Benefičný koncert „Objatie tónov“ 2018

Detské srdcia aj v tento rok rozžiaril už 8. benefičný koncert pre osoby s mentálnym postihnutím „Objatie tónov“. Zúčastnili sme sa ho 12. januára 2018 v športovej hale v Leviciach, kde vystúpili skupiny Gladiátor, Heľenine oči, Nela Pocisková, The Doors Memorial Ban. Všetko to moderoval vynikajúci Lukáš Latinák. Súčasne sme sa zapojili aj do náučných workšopov enkaustiky (maľovanie horúcim voskom), pletenia z pedigu a papiera, ozdobovania sadrových odliatkov. Zacvičili a zatancovali sme si v rytmoch zumby. S našimi priateľmi z iných zariadení sme tak strávili veľmi príjemné nedeľné popoludnie.

ilustrácia

Predvianočné aktivity 2017

Aj v tento rok sa naše PSS zúčastnili viacerých predvianočných trhov a akcií. Dňa 10. decembra sme sa zúčastnili Vianočných tvorivých dielní v Mani. Prezentovali sme sa rôznymi výrobkami s vianočnou tematikou a pečením vianočných oblátok.

V dňoch 11. a 12. decembra sme boli súčasťou vianočného mestečka v OC Max v Nitre. Vystavované ručné a výtvarné práce našich PSS boli iste spestrením týchto predvianočných dní.

13. decembra prišli do nášho zariadenia vysluhovať Sviatosť zmierenia a Sviatosť pomazania chorých miestny pán farár Mgr. Peter Kukučka a kaplán Mgr. Juraj Klinko. Súčasne mali všetci záujemci aj možnosť pristúpiť k Eucharistii. Vďaka tejto adventnej duševnej príprave sme lepšie pripravení prežiť radosť Vianoc.

ilustrácia

Mikuláš 2017

December je mesiacom plným očakávaní. Hneď v úvode mesiaca nás navštívil sv. Mikuláš. Na pomoc mu prišiel i anjel a čertisko s veľkými vidlami. Rozdávali odmeny podľa zásluh... Ušlo sa aj našim kamarátom zo ZSS „Lipka“ Lipová, ktorý k nám zavítali. Sladkým balíčkom boli odmenené aj detičky zo služby včasnej intervencie, ktorú sme otvorili v tento rok. Príjemne strávené dopoludnie bolo prínosom nielen pre deti, ale aj pre rodičov a zamestnancov. Zbližovanie rodín, vytváranie príjemnej atmosféry, relaxu a psychickej pohody v tento deň bolo prioritou služby včasnej intervencie. Popoludní sme sa zabavili na diskotéke s DJ Jojom.

ilustrácia

Prednáška: „Zrak a jeho poruchy v detskom veku“

Dňa 21. novembra 2017 usporiadala Služba včasnej intervencie z „Kamilka“ ZSS Maňa v spolupráci s Rannou starostlivosťou z Bratislavy prednášku so zrakovým terapeutom a odborníkmi na zrak. Prednášku viedla Mgr. Laura Stohová a Mgr. Otília Čechová. Okrem prednášky mali rodičia možnosť zúčastniť sa zrakového vyšetrenia, kde bol deťom posúdený ich zrak. Prínosom pre všetkých zúčastnených bola aj prezentácia pomôcky „Little room“, ktorá je vhodná na stimuláciu zmyslov pre deti so zdravotným znevýhodnením.

ilustrácia

ilustrácia

Návšteva miestneho cintorína

1. november sa už tradične spája so Sviatkom všetkých svätých. Ani my sme nezabudli na našich zosnulých bývalých prijímateľov. Boli sme upraviť hroby a odniesli sme im vence, ktoré sme vlastnoručne zhotovili v našom zariadení. Spoločne sme im zapálili sviečky a venovali naše modlitby.

ilustrácia

ilustrácia

Výlet Pozba – „Studnička“ 2017

Je leto, čas dovoleniek a výletov. A tak 24. augusta viaceré naše PSS navštívili krásne pútnické miesto Pozba – „Studnička“. Nadýchali sa sviežeho lesného vzduchu, oddýchli si, ale aj primeraným tempom zdolali horskú krížovú cestu. V tejto oáze pokoja načerpali veľa síl a krásnych dojmov. Modlitby a prosby k Panne Márii dievčatá predniesli i za ostatné PSS zo zariadenia.

ilustrácia