Hlavná obsah

„Uvoľnenie opatrení“


Od 21. mája 2021 sme aj v „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa pristúpili k uvoľneniu protipandemických opatrení. Od tohto dňa sú v zmysle Rámcových podmienok zverejnených aj na webovej stránke zariadenia http://zssmana.sk/krizove-planovanie povolené návštevy PSS, krátkodobé opustenia priestorov ZSS a dovolenky PSS. Prvá návšteva nás vítala hneď zrána (viď. foto)...